NAWIGACJA
MEDIA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) Właściciel Dariusz Leman t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org

POBIERZ OBOWIĄZUJĄCY WZÓR CV Wszystkie CV niezawierające klauzuli z powyższego wzoru nie będą rozpatrzane.
NAWIGACJA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
ledar.org
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org
MEDIA

DOKUMENTY

NIEZBĘDNE DO ZATRUDNIENIA PO POZYTYWNYM PRZEJŚCIU REKRUTACJI 1. Świadectwa ukończenia szkół, uczelni wyższych oraz kursów specjalistycznych; 2. Świadectwa pracy; 3. Książeczka wojskowa; 4. Informacja o niekaralności z KRS; 5. Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli posiada); 6. Dokument potwierdzający tożsamość; 7. Numer konta bankowego jeśli pracownik wyraża zgodę na przelewanie należności finansowych na konto. POBIERZ OBOWIĄZUJĄCY WZÓR CV Wszystkie CV niezawierające klauzuli z powyższego wzoru nie będą rozpatrzane.