NAWIGACJA
MEDIA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) Właściciel Dariusz Leman t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org


KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie ofertą Firmy Usługowo-Organizacyjnej LEDAR Dariusz Leman. Jeżeli Państwa ewentualna korespondencja e-mail będzie zawierała dane osobowe, albo takie dane zostaną podane w ramach zawartej umowy, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych. 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman Biała Parcela 35 f, 98 -350 Biała, NIP 8321319991; Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętego Wawrzyńca 9, Dąbrowa, 98-300 Wieluń, lub e-mail: biuro@ledar.org lub tel. 663 05 18 18; 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres, lub e-mail: inspektor.odo@ledar.org lub tel. 663 05 18 18, 514 450 843; 3. Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman będzie przetwarzała następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, telefon, adres e-mail. Dane te będą pozyskane od Państwa w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej lub w wyniku prowadzonej korespondencji. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Usługowo-Organizacyjną LEDAR Dariusz Leman związane będzie tylko i wyłącznie z prowadzeniem korespondencji lub w celu realizacji umowy zawartej w przyszłości z Państwem; 6. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych powyżej (tylko jeżeli ma zastosowanie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w przeciwnym razie jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i w systemie teleinformatycznym Firmy Usługowo-Organizacyjnej LEDAR Dariusz Leman. 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Administrator – Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez Firmę Usługowo-Organizacyjną LEDAR Dariusz Leman danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
NAWIGACJA
ADRES ul. Świętego Wawrzyńca 9 Dąbrowa 98-300 Wieluń
ledar.org
KONTAKT Dyżurny Stanowiska Monitorowania Alarmów Ledar t: 668805042 - 24h Dział Kadr t: 733688997 - czynne 9.00 - 15.00 (poniedziałek - piątek) t: 663 05 18 18 e-mail: biuro@ledar.org
MEDIA

KLAUZULA RODO

Szanowni Państwo Uprzejmie dziękujemy za zainteresowanie ofertą Firmy Usługowo-Organizacyjnej LEDAR Dariusz Leman. Jeżeli Państwa ewentualna korespondencja e-mail będzie zawierała dane osobowe, albo takie dane zostaną podane w ramach zawartej umowy, prosimy o zapoznanie się z następującymi informacjami dotyczącymi przetwarzania Państwa danych osobowych. 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman Biała Parcela 35 f, 98 -350 Biała, NIP 8321319991; Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Świętego Wawrzyńca 9, Dąbrowa, 98-300 Wieluń, lub e-mail: biuro@ledar.org lub tel. 663 05 18 18; 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na powyższy adres, lub e-mail: inspektor.odo@ledar.org lub tel. 663 05 18 18, 514 450 843; 3. Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman będzie przetwarzała następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, telefon, adres e-mail. Dane te będą pozyskane od Państwa w dniu podpisania umowy cywilnoprawnej lub w wyniku prowadzonej korespondencji. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c lub f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 5. Przetwarzanie danych osobowych przez Firmę Usługowo-Organizacyjną LEDAR Dariusz Leman związane będzie tylko i wyłącznie z prowadzeniem korespondencji lub w celu realizacji umowy zawartej w przyszłości z Państwem; 6. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu prawidłowej realizacji usług określonych powyżej (tylko jeżeli ma zastosowanie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora), w przeciwnym razie jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. 7.  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ręcznie i w systemie teleinformatycznym Firmy Usługowo- Organizacyjnej LEDAR Dariusz Leman. 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 7. Administrator – Firma Usługowo-Organizacyjna LEDAR Dariusz Leman dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Więcej na temat praw przysługujących Państwu w związku z przetwarzaniem przez Firmę Usługowo- Organizacyjną LEDAR Dariusz Leman danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.